Гайдарски оркестър „Кавадари“

Гайдарски оркестър „ Кавадари “ при  НГХНИ  „  Константин Преславски ” –  Варна  е  сформиран  през  2001 г.            Негов създател и настоящ ръководител е  Драгни Драгнев  –  учител по гайда .  В  оркестъра участват негови възпитаници  ,  настоящи и бивши ученици на гимназията .

Задачата, която си е поставил ръководителят на състава , е оркестърът да издирва ,  съхранява и популяризира  инструменталния  гайдарски  фолклор  на  България  .  В репертоара са включени инструментални пиеси със самобитно звучене: „Бресташка тропанка” ,  „ Варненско дайчово ” ,  „Трите пъти ”, „Сборенка ” ,  „  Дрънкалива  ”  ,  „  Ваяшки мелодии ” от района на село  Голица , село Садово и др.  Освен на джура гайда оркестъра изпълнява мелодий  и с родопски гайди .

Гайдарският оркестър участва активно в събития и програми , организирани от Община Варна и Агенция „Музика” .  Участвал  е  в  гайдарски  фестивали в  Европа ,  има множество медийни изяви  и  осъществени студийни записи .  Оркестърът е печелил призови места  на националните конкурси за фолклор   „Път без граници” – Добрич; „Орфеево изворче” – Стара Загора“, „Вълшебни ритми” – Нови Пазар,   „Диню Маринов” – Варна и др.

През 2005 г. оркестърът е удостоен със специалната награда на кмета на гр. Варна.

През 2013 г  получава покана и взима участие в световен рекорд на Гинес в гр.София  333 Родопски гайди в продължение на 10 мин. изпълняват Родопска сюйта .

33 от тези родопски гайди са от групата на Драгни Драгнев .

През юли 2015 г. Оркестърът участва при откриването на националния  събора в Рожен с група от 40 гайдари .