Уроци по гайда

Изучаването на гайда е дълъг и  интересен път .  Дали  свирите за  удоволствие  или  искате  да  се  развиете като професионален музикант този път изисква желание  ,  постоянство и радост от постигнатото .        Добрият учител е важна част от този процес . Той ви води и насочва ,  помага да откриете способностите си, систематизира  усилията  ви  така ,  че  да  постигнете  музикална  свобода  и  да  бъдете  себе .                 Гайдата  е най-популярния  инструмент  сред  народните  инструменти  в  България  и  техниките  постоянно се развиват .  Начините на свирене са многобройни . Целта ми  е  да  преподавам  по  начин ,  който  да  развие вашия индивидуален музикален стил и талант.